Styrelsen

EIF:s handbollsektions styrelse jobbar för att föreningen skall fungera på bästa sätt, och för att utveckla handbollen på bästa möjliga sätt, både sportsligt och ekonomiskt.

Styrelsen ansöker om stipendier till hela handbolls sektionen.

Styrelsen jobbar för att ge en positiv bild av sporten och rekrytera nya spelare genom bla annat att ordna school tour med hjälp av handbollsförbundet.

Ordförande

Monica Boström
monica.b.bostrom@gmail.com
040 538 23 82

Kassör

Johan Nyström

Vice ordförande

Christian Söderlund

Medlemmar

Johan Holmström
Maria Degerlund
Mikael Kermorgant
Roger Rosendahl
Thomas Sjöström